Nascondere la barra di navigazione
I-3r
I-3v
I-4r
I-4v

I-5r
I-5v
I-10r
I-10v

I-13r
I-13v
I-14r
I-14v

Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Cod.N.175, I-3r-I-14vElisabetta di Schönau, Matilde di Magdeburg