1 documento trovato
Mirador Aprire in Mirador
Schlatt, Eisenbibliothek, Mss 57
Carta · 24 ff. · 48 x 34 cm · 1802
Prozhekt mosta chrez reku Nevu dlja udobnosti prokhozhdenija su-dov vo vsjakoe vremja 1802 [trascrizione].

Online dal: 08.10.2015